راز و نیاز آلبومی مخصوص تمامی سنین است سعی کردم از روند تکراری موسیقی پاپ فاصله بگیرم

0 رای