تنش در بوسان مسئولان جشنواره از داور ژاپنی عذرخواهی کردند

0 رای