فیلمی حماسی از چین و ژاپن در راه است «پادشاهی» سونی

0 رای