وقتی مخاطبان "نفس گرم" با صدای علی زندوکیلی غافلگیر شدند صداى علیرضا قربانى در كدام سریال محرمى ماندگار شد؟

0 رای