سیدحسن خمینی بر پیکر مرحوم بهرام شفیع نماز خواند +تصاویر

0 رای