محمود صادقی: تصویب لایحه کنوانسیون CFT خبر بسیار خوبی بود که باعث خوشحالی ملت شد مجلس تا دو سه ماه آینده اخبار خوبی برای مردم خواهد داشت

0 رای