۱۵ درصد جمعیت تهران در بافت فرسوده زندگی می کنند

0 رای