42 درصد تولیدکنندگان نفت آمریکا کار را تعطیل کردند کاهش قیمت نفت به 82 دلار

0 رای