بالا رفتن ذخایر نفت آمریکا قیمت نفت سقوط سنگین خود را ادامه داد

0 رای