جامعه پزشکی باید درد مردم را بشناسد ضرورت کدهای اخلاقی مصوب

0 رای