سیداحمد خاتمی: اگر آمریکا دست از پا خطا کند، تل آویو با خاک یکسان می‌شود دشمنان آرزوی‌ سقوط نظام را به گور می‌برند

0 رای