مدیر و معاون خاطی مدرسه دخترانه در تاکستان بازداشت شدند فرماندار: خونگیر پسری 17 ساله و دانش آموز است احتمالا انگیزه او ماجراجویی بود

0 رای