دستگیری 16 نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با داعش

0 رای