سردار سلامی: می‌توانیم در کمتر از ۱۲ دقیقه خاورمیانه را از شر آمریکا نجات دهیم هیچ قدرتی قادر به شکست حزب‌الله و انصارالله نیست

0 رای