ترامپ: سرمایه گذاری های عربستان در آمریکا متوقف نمی شود

0 رای