منشی پزشک اهوازی وی را با پیچ‌گوشتی به قتل رساند

0 رای