عربستان رشوه میلیاردی برای بستن پرونده قتل خاشقجی پیشنهاد داد!

0 رای