فیلم وداع با مرحوم بهرام شفیع، قلب «ورزش و مردم»

0 رای