گزینه‌های زیاد، مغز را از تصمیم‌گیری منصرف می‌کند

0 رای