قواعد بازی در سوریه تغییر کرده است نتانیاهو از «دیپلماسی بلندگویی» دست بردارد

0 رای