خالی بودن ۶۷ درصد از سد‌های پنج گانه تهران حجم مخازن ۲۴ درصد کاهش یافت

0 رای