ترکیه از لحظات شکنجه و قتل «خاشقچی» شواهد صوتی و ویدئویی دارد

0 رای