نماینده ترامپ در امور ایران راهی هند و اروپا شد

0 رای