کشته شدن ۷ نفر درپی فروریختن یک مرکز فروش در مکزیک

0 رای