بن سلمان درتماس با کوشنر ارتباط ریاض با ناپدیدشدن خاشقجی را ردکرد

0 رای