ائتلاف متجاوز سعودی بیمارستان عمومی الدریهمی را ویران کرد

0 رای