آمار دروغ آمریکا از آوارگان فلسطینی ماجرای ۴۵ وتو ملت ایران ۱۳ آبان گوشمالی سختی به آمریکا می‌دهد ۲ هزار و ۶۰۰ مجموعه آموزشی در دهستان‌ها ایجاد می‌شود

0 رای