رژیم صهیونیستی شهرک جدیدی در کرانه باختری احداث می کند

0 رای