ناو هواپیمابر هسته ای آمریکا وارد آبهای کره جنوبی شد

0 رای