اختصاص ۹ میلیارد تومان برای جبران خسارات سیل چهار استان پیگیر کاهش قیمت ویزای اربعین هستیم ۲۷ هزار روستا تحت شبکه اینترنت هستند رضوی کناره‌گیری کرد

0 رای