این موتور سوار را می شناسید؟! او در آذربایجان غربی سگی را شکنجه داد! + فیلم

0 رای