پتروشیمی‌ها همچنان برای خروج از بورس دست و پا می‌زنند

0 رای