اخراج بیش از ۵۰۰ داوطلب مهاجر از نیروی زمینی آمریکا

0 رای