آغاز سفر نماینده ترامپ به هند و اروپا برای گفتگو درباره ایران

0 رای