بارش همراه با رعد و برق در قزوین ادامه دارد

0 رای