پاکباز: این مدال تقدیم به روح قربانیان پرواز تهران – یاسوج خدا را شکر در پرتاب دیسک جبران کردم

0 رای