پاکباز: این مدال تقدیم به روح قربانیان پرواز تهران یاسوج وقفه در مسابقات تیراندازی

0 رای