سخنرانی‌های روزانه امام در فرانسه با هدف افشای سیاست‍‌های رژیم شاه و امریکا

0 رای