از ماجرای عکسی با امضای امام برای رهبر معظم انقلاب تا تصاویر کمتر دیده شده از اقامت ایشان در "نوفل لوشاتو"

0 رای