درخواست روسیه از کشورهای غربی برای خارج کردن "کلاه سفیدها" از سوریه

0 رای