شرکت‌های دانش‌بنیان علاوه بر بازار داخلی به بازار خارجی نیز بیندیشند

0 رای