تبادل پیام کیم جونگ اون و پوتین در هفتادمین سالگرد روابط دیپلماتیک

0 رای