علی اکبری: هنوز به اهدافی که در سر دارم نرسیده‌ام از خیلی از کشتی گیران آرام تر هستم

0 رای