تأکید وزیر خارجه فلسطین بر لزوم مقابله با آمریکا و حفظ راهکار دو دولتی

0 رای