استقرار ارتش عراق در طول 200 کیلومتر از مرزهای مشترک با سوریه

0 رای