از تمام ظرفیت‌های گلف استفاده خواهیم کرد تعدادی از شرکت‌های بزرگ برای کمک به گلف اعلام آمادگی کرده‌اند

0 رای