انور قرقاش: پیامدهای هدف قرار دادن عربستان وخیم است

0 رای