برق طلای المپیک بر سینه خسروی همتی مدال ارزشمند نقره را بر گردن آویخت

0 رای