مادورو آمریکا را به تلاش برای ترورش در کاراکاس متهم کرد

0 رای