روحانی وام‌دار شریعتمداری است دولت توجهی به مطالبه مردم ندارد

0 رای